E-Library
[100 article(s)]
The search is performed on author's name, title's words and on keywords. The articles can be ordered ascending or desceding by the highlighted columns.
Language Author Year Title Bibliographical data Keywords
english Albert Fruzsina, Dávid Beáta, Molnár Szilárd 2005 Links between the diffusion of Internet usage and social network characteristics in contemporary Hungarian society. A longitudinal analysis internet; Hungarian society
english Angelusz Róbert, Tardos Róbert 1991 The strength and weakness of weak ties Research Review 1991/3: 7-23 Granovetter network
english Barabási Albert László, Albert Réka 2002 Statistical mechanics of complex networks Reviews of Modern Physics 74, 47 network topology, network dynamics, random graphs, small-world, scale-free networks
english Bocz János, Harcsa István 2001 The characteristics of the interhousehold transactions in Hungary in the mid eighties and the late nineties Sunbelt XXI ? International Sunbelt Social Network Conference. 25?28 April 2001 Budapest informal economics
english Csigó Péter, Vedres Balázs 2002 Negotiating the End of Transition economics, business, network, transition
english Czakó Ágnes, Sik Endre 1999 Characteristics and origins of the comecon open air market in Hungary International Journal of Urban and Regional Research 1999 23(4): 715-737 informal economy
english Dávid Beáta, Snijders Tom 2002 Estimating the Size of Homeless Population in Budapest, Hungary Quality and Quantity 36: 291-293. Kluwer Academic Publishers homeless, network, social lcapital
english Eranus Eliza, Láng Sarolta, Letenyei László 2004 Many links = Internet? XXIV. Sunbelt, Portoroz internet, diffusion, social capital, network
english Fokas, Nikos; Ákos Kopper, Máté Maródi and Gábor Szedenics 1997 On the Fractal-Like Properties of National and Regional Railroad Networks in Europe Manuscript. PDF. Hungarian version in: Fokasz Nikosz (ed.): Rend és káosz. Budapest: Replika Könyvek fractals, fractal dimensions, railroad networks.rtoroz.
english Ger. Barnabás, Vedres Balázs 1998 Interlocking Comrades business network interlock
english Janky Béla, Takács Károly 2002 Social Control, Participation in Collective Action and Network Stability social capital, collective action
english Kawachi Ichiro,Kopp Mária, Skrabski Árpád 2003 Social Capital and Collective Efficacy in Hungary: Cross-sectional Associations with Middle-Aged Female and Male Mortality Rates Accepted for publication in J Epidemiology and Community Health Health, netwok, social capital
english Kopp Mária S., Réthelyi János 2003 Where psychology meets physiology: chronic stress and premature mortality?the Central-Eastern European health paradox Brain Research Bulletin 62 (2004) 351?367 health, network, social capital
english Kopp Mária, Skrabski Árpád, Rózsa Sándor, Réthelyi János, H. Rahe Richard 2005 Life Meaning: An Important Correlate of Health in the Hungarian Population International Journal of Behavioral Medicine 2005, Vol. 12, No. 2, 78?85 health, social capital
english Letenyei László 2003 The Network Saga. Book review. (Barabási Albert László: Linked) Review of Sociology 9: 152-159 scale free, Barabási, locked
english Letenyei László 2001 Rural Innovation Chains Review of Sociology 7. 2001 (1)
english Letenyei László 2001 Report on the ?Subsidiary Conference" of Spanish-Speaking Network Researchers in Budapest Review of Sociology 8. 2001 (2) redes Spanish Sunbelt Budapest
english Lublóy Ágnes 2006 Topology of the Hungarian large-value transfer system Magyar Nemzeti Bank Occasional Papers 57, Central Bank of Hungary finances network
english Néda Zoltán, Florian R., Ravasz M., Libál A. , Györgyi G. 2003 Percolation-like Behavior of Some Optimal Coalition Formation Models infinite-range Potts glass-type model, coalition formation
english Réthelyi János M., Kopp Mária S. 2004 Hierarchy disruption: Women and men Behavioral and Brain Sciences (2004) 27:2 health network
english Sik Endre 2003 Network Dependent Path Dependence. Abstract State University ? Higher School of Economics Seminar ?Sociology of Markets?, October 31, 18-15 Innovation, diffusion, path dependence
english Sik Endre 1999 "Slave Market" in Moscow Square Szociológiai Szemle 1999 informal labour market
english Sik Endre 1994 The vulture and the calamity or why were Hungarian taxi drivers able to rebel against increased gasoline prices Transition to Capitalism? ed. Kovacs, Janos Matyas, Transacion Publ. 1994, New Brunswick, pp. 275-292 informal economy, politics, network
english Sik Endre 1994 Network capital in capitalist, communist and post-communist societies Kellogg Institute. Working Paper Series 212. 1995 Social capital
english Sik Endre 1994 Reconversion in the Course of Migration: Transylvanian Forced Migrants in Hungary Review of Sociology (Budapest) 1994/2. 160-170 migration networks
english Sik Endre, Szántó János 1994 Formal and informal policy networks to cope with crisis European Transformations: Five Decisive Years at the Turn of the Century. Ed.: Ronald Pohoryles, Avebury 1994 pp.167-181 informal economy
english Sik Endre, Tóth János I. 2002 Hidden Ecomnomy in Hungary, 1992-1999 Wargo Kutatási Füzetek. 2002/2 informal economy
english Sik Endre, Wallace Claire 1999 The development of open air markets in East-Central Europe International Journal of Urban and Regional Research 1999, 23(4):697-714 infromal economy
english Stark David, Vedres Balázs 2006 Social Times of Network Spaces: Network Sequences and Foreign Investment in Hungary American Journal of Sociology, March 2006, vol. 111, no. 5 business networks
english Stark David, Vedres Balázs 2001 Pathways of Property Transformation ISERP working paper, SFI working paper Transformation, business, network, economics
english Takács Károly 2002 The Impact of Segregation on Intergroup Conflict: An Experimental Study network segregation
english Takács Károly 2002 Social Networks and Intergroup Conflict Groningen: ICS Dissertation Series simulation network
english Utasi Ágnes 2003 Changes in family structure and solidarity in Hungary. Comparison of ISSP Social Network data 1986-2001 Paper presented at XXIII. International Sunbelt Social Network Conference, Cancún Sunbelt Cancun
english Utasi Ágnes 2003 Partnership and Individualism. Married Couples, Cohabiters and Divorced in 24 Countries social capital, trust, personal relations
english Utasi Ágnes 2001 Social solidarity and integration in a new market economy: Aspects of confidential relationships Paper presented at the 5th Conference of the European Sociological Association, Helsinki trust social capital business
english Utasi Ágnes 1999 The Emotional Function of Interpersonal Relations Paper presented at "Forging Regional Cooperation in the Mediteranean Basin" Conference, Arles social capital emotion
english Vedres Balázs 2002 Testing Narratives of Postsocialism: Transition and Sequence Approaches to the Ownership Changes of the Largest Hungarian Corporations, 1991-1999 economics business networks
english Vedres Balázs 2000 Towards the Economic Sociology of the Internet computer internet network
english Vedres Balázs 2000 The Dissolution of Ownership Networks Reference: (for the paper in Hungarian): " A Tulajdonosi Hálózatok Felbomlása (The Dissolution of Ownership Networks)." Közgazdasági Szemle (Hungarian economics business networks
english Vedres Balázs 1999 The Constellations of Economic Power 1. 2000, Connections 23(1): 44-59 2. 1999, BISS (Berlin Institute for Social Sciences) BISS Public 1999/28 economics business networks
english Vedres Balázs 1998 Locked in Centrality Eglish language annual issue of the Hungarian Sociological Review economics business network
magyar Albert Fruzsina, Dávid Beáta, K.rösi Zsuzsanna 2003 Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére Évkönyv 2000 (VIII): 323-338. Budapest: 1956-os Intézet interjú 1956
magyar Albert Fruzsina, Dávid Beáta 2005 ?Kit nevez Ön barátnak?? A barátság szociológiai megközelítésben Századvég 2005/4 barátság bizalom kapcsolati tőke
magyar Albert Fruzsina, Dávid Beáta 1998 Hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéb.l: szakirodalmi áttekintés Szociológiai Szemle 1998/4: 119-139 hajlétalan szociálpolitika elmélettörténet
magyar Albert Fruzsina, Dávid Beáta 1999 A bizalmas kapcsolatokról Szivós Péter és Tóth István György (szerk.): TÁRKI monitor jelentések. Budapest: TÁRKI bizalom
magyar Albert Fruzsina, Dávid Beáta 1994 Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemz.i Szociológiai Szemle 1994/3. 81-91 diák Erasmus
magyar Albert Fruzsina, Dávid Beáta, Molnár Szilárd 2005 Az Internet-használat és a társadalmi t.ke id.beni alakulása Magyarországon - egy longitudinális vizsgálat eredményei internet számítógép kapcsolati t?ke
magyar Angelusz Róbert, Tardos Róbert 2003 A konszolidáció/interszekció fogalompár perspektívái a szociológiában Szociológiai Szemle 2003/4 konszolidáció interszekció
magyar Angelusz Róbert, Tardos Róbert 2003 Miért mennek el mégis? Választási részvétel, kapcsolathálózatok, társadalmi integráció Századvég Politika választás kapcsolati t?ke
magyar Angelusz Róbert, Tardos Róbert 2001 Szakmai beszámoló a "Részvételi egyenl.tlenségek kapcsolathálózati-kontextuális tényez.i az egyéni és ökológiai hatások együttes megközelítése" cím. T026033 sz. 1998-2001. OTKA-kutatásról egyenl?tlenség
magyar Angelusz Róbert, Tardos Róbert 1991 Társadalmak rejtett hálózata, avagy mit remélhet a társadalomkutatás a kapcsolathálózati megközelítést.l. El.szó Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Társadalmak rejtett hálózata. Budapest: MKI kapcsolatháló áttekintés elmélettörténet
magyar Bartal Anna Mária, Molnár Krisztina 2006 Civil kapcsolati hálók az Ister-Granum Eurorégióban Esztergom: Híd Alapítvány földrajz gazdaság kapcsolat crossborder
magyar Batár Zsolt, Letenyei László 2002 Településközi (city-to-city) kapcsolatok vizsgálata. A "network analysis" alkalmazása a regionális tervezésben Falu Város Régió 2002/8 földrajz kapcsolatháló klaszter
magyar Bocz János 2002 Társadalmi integráció?! De ez mit jelent?! El.adás. Elhangzott az MSZT éves közgy.lésén társadalmi t?ke integráció
magyar Bocz János 2001 Sunbelt XXI - Konferenciaismertet? Szociológiai Szemle 2001/3 Sunbelt Budapest
magyar Csigó Péter, Letenyei László 2000 Véleményhálózatok. Falu Város Régió 2000/9 kapcsolatháló média
magyar Csizmadia Zoltán 2004 Az innováció hálózati alapú megközelítése Kézirat, MTA RKK NYUKI innováció diffúzió
magyar Czakó Ágnes, Sik Endre 1995 A hálózati t.ke szerepe Magyarországon a rendszerváltás el.tt és után 2000 folyóirat 7:3-12 kapcsolati t?ke
magyar Czakó Ágnes, Sik Endre 1995 Hálózati t.ke a posztkommunista Magyarországon Mozgó Világ 1994/6: 17-25 kapcsolati t?ke társadalmi
magyar Czakó Ágnes, Sik Endre 1987 A ?megszemélyesült? szervezetközi csereügyle-tekr.l ? a mez.gazdasági nagyüzemek példáján Közgazdasági Szemle (34)12: 1489-1495 szervezet szociológia csere
magyar Eranus Eliza, Láng Sarolta , Letenyei László 2003 Személyi úton terjed. számítógép Kultúra és Közösség 2003 (4): 94-113 internet diffúzió
magyar Eranus Eliza, Letenyei László, Siklós Viktória 2003 Sok link = Internet? Lengyel György (szerk.): Információs technológia és helyi társadalom. Budapest: BKÁE, II. kötet 29-76 számítógép kapcsolatháló
magyar Fazekas Mihály 2007 Szakkollégiumi Mozgalom: Érdekérvényesítés, komunikáció, kapcsolati háló kézirat, TDK dolgozat, BCE szakkollégium, szervezetszociológia, kapcsolatháló
magyar Fokasz Nikosz 2006 Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás OTKA kutatási jelentés diffúzió
magyar Fokasz Nikosz, Fokasz Oresztész 2004 Hullámverés. Terjedési folyamatok a médiában Szociológiai Szemle 2004/4 diffúzió média
magyar Hain Ferenc 2005 Interdiszciplináris csizma a szociálpszichológia asztalán? A hálózat-gondolat a pszichológiában és a szociálpszichológiában Magyar Pszichológiai Szemle 2005, LX.4. 507-526 pszichológia network
magyar Kürtösi Zsófia 2005 A társadalmi kapcsolatháló elemzés módszertani alapjai Letenyei László (szerk.) Településkutatás szöveggy.jtemény. Budapest: Ráció, 663-685 algoritmus formula
magyar Kürtösi Zsófia 2005 N.k a fels.vezetésben: hozhat-e újat a kapcsolathálózati megközelítés? Szociológiai Szemle 2004/2 gender network
magyar Láng Sarolta, Letenyei László, Siklós Viktória 2003 Információs technológia diffúzió. Információs technológia és szakismeretek terjedése a Kaposvári kistérségben Lengyel György (szerk.): Információs technológia és helyi társadalom. Budapest: BKÁE, II. kötet 5-28 innováció diffúzió
magyar Letenyei László 2003 A kapcsolatháló regénye. Recenzió Barabási Albert László: Behálózva c. könyvér.l Szociológiai Szemle 2003/1 linked behálózva
magyar Letenyei László 2002 Helyhez kötött kapcsolatok. Egy társadalmi kapcsolathálókon alapuló magyarázat a földrajzi munkamegosztás kialakulására Közgazdasági Szemle XLIX 875-888 innováció, gazdaság, földrajz
magyar Letenyei László 2001 Beszámoló a spanyol ajkú kapcsolatháló-elemz?k budapesti "mellékkonferenciájáról" Szociológiai Szemle 2001/3 Sunbelt redes Molina
magyar Letenyei László 2000 Regionális gazdasági hálózatok. A kapcsolatháló elemzés alkalmazásának lehet.ségei a regionális fejlesztésben Falu Város Régió 2000/7 klaszter gazdaság fejlesztés
magyar Letenyei László 2000 Innovációs láncok falun Szociológiai Szemle 2000/4 terepmuinka gazdaság innováció
magyar Letenyei László 1993 A falusi társadalom rejtett kapcsolatai Borsos Endre, Csite András és Letenyei László (szerk.): Rendszerváltozás után. Falusi sorsforduló a Kárpát-medencében. Budapest: MTA PTI és SZÁMALK Kiadó 113-150 terepmunka, gazdaság
magyar Matolcsy György 2004 Hálózatok kora. Recenzió Hax, Arnoldo C. és Dean L. Wilde II 2001: The Delta Project. Discovering New Sources of Profitability in a Networked Economy. New York: Palgrave. Heti gazdasági kapcsolatok, klaszter
magyar Medgyesi Márton,Tóth István György (szerk.) 2005 Kockázat, bizalom és részvétel a magyar gazdaságban és társadalomban Tárki, Kutatási jelentés bizalom
magyar Nagy Terézia 2003 Kapcsolatháló elemzés egy szegedi hajléktalancsoportban TDK dolgozat / working paper Hajléktalan kapcsolat, viszony, Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat
magyar Orbán Annamária, Szántó Zoltán 2005 Társadalmi t.ke Erdélyi Társadalom 2005/2. 55-70.o. társadalmi t?ke, kapcsolati t?ke
magyar Péli Gábor 2005 Társulás határokkal: Szervezeti niche modellezés a Blau-térben Szociológiai Szemle 2005/1 niche, kapcsolatok kiterjedtsége
magyar Sik Endre, Füzér Katalin, Ger. Márton, Zongor Gábor 2006 A társadalmi t.ke növelésének lehet.ségei fejlesztéspolitikai eszközökkel Budapest: Tárki társadalmi t?ke, típusai, fogalom története, fejl?dés, fejlesztés
magyar Sik Endre 2002 Mindennapi korrupcióink Szociológiai Figyel. IV/1-2, 135-141 korrupció
magyar Sik Endre 2001 Aczélhálóban ? adalék a kapcsolati t.ke m.ködésének megismeréséhez Szociológiai Szemle 2001/3. 64-77 Kultúra, kapcsolati tőke
magyar Sik Endre 2001 A világ els. és utolsó koltaitamásológiai kutatása Szociológiai Figyel. 2001/1-2 szám 131-135 small world
magyar Sik Endre 1999 Magyarok az osztrák munkaer.piacon Sik Endre és Tóth Judit (szerk.): Átmenetek. Budapest: MTA PTI 123-172 informal labour market
magyar Sik Endre 1999 "Emberpiac" a Moszkva téren Szociológiai Szemle, 1 informal labour market
magyar Sik Endre 1999 Ellen.ri korrupció informal economy
magyar Sik Endre 1999 Kgst-piacok és feketemunka- Magyarország informal economy
magyar Sik Endre 1999 Monitor-mozaikok Társadalmi Monitor, Magyar Háztartás Panel, Ki a cigány?
magyar Sik Endre 1997 A kgst-piachely a mai Magyarországon Közgazdasági Szemle 1997. április. 322-338 informal economy
magyar Sik Endre 1996 Egy ló-öszvér a lovakról és a szamarakról Közgazdasági Szemle 1996. július-augusztus. 704-725 informalis gazdasag informal economy
magyar Sik Endre 1984 A háztartások egymás közötti kapcsolatai Ferge Zsuzsa (szerk.): Egy korosztály életútja. Budapest: MTA Szoc. Kut. Int. Kiadványai 338-388 Háztartás kapcsolatok reciprocitás
magyar Szántó Zoltán 2005 A társadalmi kapcsolatháló-elemzés szociometriai gyökerei in: Letenyei László (szerk.) Településkutatás szöveggy.jtemény. Budapest: Ráció, 649-662 szociometria, Moreno, Mérei
magyar Szántó Zoltán 2007 Bizalom és együttm.ködés Értékek és normák multidiszciplináris megközelítésben. Bp. BME, konferenciakötet trust cooperation
magyar Szántó Zoltán, Tóth István György 1993 A társadalmi hálózatok elemzése Társadalom és gazdaság 1993/1 relációs ismérv, analitikus ismérv, Radcliffe-Brown, szociomátrix
magyar Szeszlér Vera 2003 kitismersz.com Fontos! magazin Vol. 3. (december): 44 WIW iwiw
magyar Tardos Róbert 1995 Kapcsolathálózati elemzés: új paradigma? Szociológiai Szemle (5) 4: 73-80 uj paradigma
magyar Tardos Róbert 1998 Szociológiai válaszkísérletek a mikro-makro problémára Szociológiai Szemle (8) 1: 3-22 mikro-makro probléma
magyar Tóth István János, Szántó Zoltán 2006 Magyar közgazdászok szerz?társi kapcsolathálói és tudományos teljesítménye Magyar Tudomány 167/11. 1335-1338.o szerz?társi kapcsolatok
magyar Tóth Lilla 2004 A bizalom szerepe a helyi gazdasági kapcsolatokban.Esettanulmány Szociológiai Szemle 2004/4 Bizalom, helyi gazdaság