Kapcsolathálózat-történeti kerekasztal

 

Április 11. ELTE TÁTK Kari tanácsterem (7.22)

 

*

 

Előadók

 

14:30 – 15:00. Bálint Emese: Peres kapcsolati hálók Kolozsváron a 16. század végén.

 

15:00 -15:30. Németh István: Az elit szerepe a kora újkori városi vezetésben és az elit tagjainak társadalmi kapcsolatai, 15-17. század (Pozsony, Sopron, Besztercebánya, Kassa, Kolozsvár, Nagyszeben vezető elitjének társadalom- és gazdaságtörténeti vizsgálata és kapcsolatai).

 

15:30 – 16:00 Szommer Gábor: A Brit Kelet-indiai Társaság információs rendszere

 

16:00 – tól. Z. Karvalics László: „Miért nem lehet hálózattörténetet írni hagyományos narrációval? (McNeill és McNeill: The Human Web c. könyvének kritikája)

és

Az első és a második lépés: a „hat lépés" 

előtörténetéhez

 

*

Felkért hozzászólók

 Gyáni Gábor és Tardos Róbert

 

*

Moderátor

Vedres Balázs

 

Szervezi az MSZT Kapcsolatháló Elemző  Szakosztálya (HUNNET)